Ave Maria
Artikelnummer: 201237
 
22,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Rips-Laul Piret
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, I allmänhet