De glömda ökenmödrarna - Kristna kvinnors tänkespråk, liv och historier
Artikelnummer: 3011
 
238,50 kr
Kompositör: Swan Laura

Övrig information:
När Laura Swan genomgick sin prövotid inför klosterlivet stötte hon på ökenasketerna och fängslades av deras historier. Snart upptäckte hon att berättelserna, med få undantag, nästan alltid handlade om män. Därför började hon att leta efter och samla på ökenkvinnor. Det var inte helt enkelt, trots att historiska källor tyder på att det antagligen var dubbelt så många kvinnor som män som valde att leva i öknen. Det är männens historia som bevarats och berättats.

Laura Swan samlar här en brokig skara kvinnor. Hon har valt att inkludera många, även i de fall informationen varit knapp. En del omnämns i en enda mening. Det är en introduktionsbok, men kanske kan den inspirera andra till att söka fler historier. Dess syfte är inte primärt att vara en autentisk historiebeskrivning, utan att visa på och lyfta fram hur ett liv i tro kan levas.