Ave Maria
Artikelnummer: 3611580
 
120,00 kr
Sättning: Sång och piano
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
The three settings:
Bach/Gounod
Schubert
Caccini