Runt Frälsarkransen
Artikelnummer: 52631423
 
104,00 kr
Kompositör: Bell John L
Arrangör: Nahnfeldt Leif
Textförfattare: Bell John L
Kalendarium: I allmänhet, Bönsöndagen

Övrig information:
Två gudstjänster med musik av John L. Bell

I gudstjänsterna Runt Frälsarkransen följer man radbandet Frälsarkransen pärla för pärla med text, bön och sång. John Bell har förenat Martin Lönnebos böneform med den gudstjänstform som vuxit fram inom Iona Community.

Leif Nahnfeldt, präst och musiker från Karlstad, har översatt John Bells Frälsarkransgudstjänst till svenska och utformat mässliturgin.

John Bell är prästvigd för Church of Scotland, psalmdiktare, författare och föreläsare, och arbetar inom Iona Community.