Gideon - deltagarhäfte
Artikelnummer: 77268
 
72,00 kr
Sättning: Barnmusikal
Kompositör: Byström Daniel

Övrig information:
Innehåller:
Vi sliter här på fältet
Rövarnas sång
Herre kan du förlåta
Gideon, rädda ditt folk
Gud håller med oss
Kampsången
Rövarnas läger
Herren har räddat sitt folk
Vi sliter här på fältet
Herren har räddat sitt folk (församlingssång)