Sjung med glädje till Guds ära/Herre, vår Gud, vi lovar dig
Artikelnummer: 901148
 
22,00 kr
Sättning: SATB
Textförfattare: Jonson Jonas, Widegård Arne
Kalendarium: Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Midsommardagen, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen

Övrig information:
Innehåller:
Sjung med glädje till Guds ära - Goss, John
Herre, vår Gud, vi lovar dig - Händel, Georg Friedrich

Notera: en senare textversion kom i Psalmer i 90-talet, 802; för vers 2: hungern stillas vid hans bord; för vers 4: En i tre och tre i en, som lär oss att älska andra så vår söndring kan bli hel.