Himlafest
Artikelnummer: 91558
 
77,00 kr
Sättning: Barnmusikal
Kompositör: Harling Per

Övrig information:
Ett litet musikspel om fest, himmel, jord och ansvar.

Innehåller:
Min himmel
Gud är fin
Guds rike
Flyg, fagra änglar, flyg!
Varje stund
Herre, teck för vatten, luft och jord
Trosbekännelse (Vi tror på skaparen)
Du är helig