Ave Maria
Artikelnummer: 9780193355569
 
32,00 kr
Sättning: SSA a cappella
Kompositör: McDowell Cecilia
Textförfattare: The Angelic Salutationen
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag