Ett rörligt sångcollage om JONA
Artikelnummer: 9789185307197
 
160,00 kr
Sättning: barnkör
Kompositör: Andersson. Monica

Övrig information:
För barn- och ungdomskör och instrument

Innehåll:

Förord
Utförandeförslag
Rekvisita
Jag är Jona
Jona går
Jag dör om jag gör
Jag ser ett skepp
Havet hela havet
Vem är du Gud
Uppslukad
Vi vill lämna
Varför
Gud bor