Ave Maria
Artikelnummer: BA3436
 
95,00 kr
Sättning: SATB, Solo
Kompositör: Schütz Henrich
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag