Ave Maria
Artikelnummer: BB5000700
 
48,00 kr
Sättning: Sång och piano
Kompositör: Mascagni Pietro
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
Ur Cavalleria rusticana.
Hög stämma.