Ave Maria
Artikelnummer: BH12283
 
45,00 kr
Sättning: SATB, Orgel
Kompositör: MacMillan J
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag