Ave Maria
Artikelnummer: CM20028
 
22,00 kr
Sättning: SAA
Kompositör: Ugalde Eva
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag