Ave Maria
Artikelnummer: CM20117
 
20,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Sarasola Xabier
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
latin