Ave Maria
Artikelnummer: ED07226
 
55,00 kr
Sättning: Solo och klaver
Kompositör: Gounod Charles
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
Meditation über das erste Präludium C-Dur aus dem Wohltemperirten Klavier von Johann Sebastian Bach

Harmonium (mit übergelegtem text)