Ave Maria
Artikelnummer: EGMK1807
 
31,00 kr
Sättning: SATB a capella
Kompositör: la Cour Niels
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag