Ave Maria
Artikelnummer: GE11123
 
27,00 kr
Sättning: SATB
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
Ur Vesper op. 37

Sångtexten har i notbilden överförts från det kyrilliska alfabetet till laltinska bokstäver. I slutet av häftet finns uttalsanvisningar för kyrkslaviska.