Ave Maria
Artikelnummer: GE11765
 
32,00 kr
Sättning: SAB, Piano
Kompositör: Caccini Giulio
Arrangör: Hernqvist Lars
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag