Ave Maria
Artikelnummer: HIC6051
 
29,00 kr
Sättning: Diskantkör, SSA, Piano, Orgel
Kompositör: Caccini Giulio
Arrangör: Arch Gwyn
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag