Ave Maria
Artikelnummer: Js001
 
24,00 kr
Kompositör: Janner Oskar
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
Innehåller:
Tre sånger till Maria;
Ave Maria
Stjärna över haven (ave maris stella)
Franciskus hälsning