Ave Maria
Artikelnummer: KB276
 
12,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Verdi Guiseppe
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag