Ave Maria
Artikelnummer: MPS000031R
 
39,00 kr
Sättning: Diskantkör, SSAA, SSAA
Kompositör: Holst Gustav
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag