Ave Maria
Artikelnummer: MSA001
 
35,00 kr
Sättning: S, SA, orgel/piano
Kompositör: Fauré Gabriel
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag