Ave Maria
Artikelnummer: MSB009
 
37,00 kr
Sättning: SATB, Orgel, Piano
Kompositör: Fauré Gabriel
Arrangör: Öhrwall Anders
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
Opus 67:2