Ave Maria
Artikelnummer: N06709
 
16,10 kr
Sättning: TTBB, orgel
Kompositör: Tubin Eduard
Textförfattare: katolsk bön
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag