Ave Maria
Artikelnummer: NM011980
 
36,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Tellefsen
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag