Ave Maria
Artikelnummer: NMO10926
 
21,20 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Kverno Trond H. F.
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
Vuggevisa for Johannes