Ave Maria
Artikelnummer: S698
 
20,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Leskelä Timo
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag