Ave Maria
Artikelnummer: S798
 
26,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Gustafsson Kaj-Erik
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag