Ave Maria
Artikelnummer: WC6054
 
44,00 kr
Sättning: Diskantkör, SSAA
Kompositör: Jansson Mårten
Textförfattare: Trad
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag