Sida 1 av 1
1 Artiklar (1 - 1)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Önskan / Gud är kärlek / Jag tacka Herren
Sättning: Tvåstämmigt, SATB
Textförfattare: Setterlind Bo
Arrangör: Södersten Gunno
Kalendarium: Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Palmsöndagen, Påskdagen, Annandag Påsk, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901135
22,00 kr
Sida 1 av 1
1 Artiklar (1 - 1)
Artiklar per sida: