Sida 1 av 2
54 Artiklar (1 - 50)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Fyra sånger ur Cantarellen
Sättning: SATB
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Palmsöndagen, Skärtorsdagen, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi Himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Midsommardagen
Artikelnummer: 903009
36,00 kr
För livets skull
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Lundström Eskil
Artikelnummer: 90569
22,00 kr
Herre, låt mig få vila i dig
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Hellberg Jan
Kalendarium: Andra söndagen efter trettondedagen, Apostladagen, I allmänhet
Artikelnummer: U9207
14,00 kr
Hör du tonen
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 52622053
77,00 kr
Maria
Sättning: SATB, Solo
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Nyberg Anders
Kalendarium: Jungfru Marie bebådelsedag
Artikelnummer: POM9121
22,00 kr
När jorden står i högtidsskrud - särtryck ur Modersvingen
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Sandell Lina
Artikelnummer: 838346C
19,00 kr
Prisa Gud i hans helgedom / kopieringsunderlag
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77912
300,00 kr
Prisa Herren alla folk / kopieringsunderlag
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77907
129,00 kr
Prisa Herren min själ / kopieringsunderlag
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77911
129,00 kr
Allt har sin tid - Nothäfte
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Lundmark Arne
Artikelnummer: 52627549
79,00 kr
Allt hör ihop
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 9789171959065
129,00 kr
Att leva
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Westberg Lars
Artikelnummer: TP478
18,87 kr
Dansa med änglarna
Sättning: SATB (barn och vuxna)
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Artikelnummer: 90566
36,00 kr
Det föll en grå liten fågel
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Norberg Hagberg Eva
Artikelnummer: 90561
16,00 kr
Du ser oss i din kärlek
Textförfattare: Westberg Lars
Artikelnummer: TP463
18,87 kr
Gud andas
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Jonson Jonas
Arrangör: Nyberg Hans
Artikelnummer: TP318
36,89 kr
Gud Suckar
Sättning: 1-4 stämmig kör
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 92564
77,00 kr
Helig
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Rosén Anders
Artikelnummer: TP344
18,87 kr
Helig, helig, helig är du
Sättning: SAB, Kontrabas
Textförfattare: Harling Per
Kalendarium: Nattvard
Artikelnummer: GE11530
26,50 kr
Herren skall alltid bevara dig / kopieringsunderlag
Sättning: Församling
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77908
129,00 kr
Hosianna, hos dej
Sättning: Kanon
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77870
12,50 kr
Innan natten kommer
Sättning: SATB(SAB), Piano
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Jonson Jonas
Artikelnummer: 91540
22,00 kr
Innan natten kommer
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Jonson Jonas
Arrangör: Berg Bengt
Kalendarium: Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 903020
36,00 kr
Jag ser upp emot bergen / kopieringsunderlag
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77909
129,00 kr
Jag är den jag är
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Häggbom Berndt
Artikelnummer: 8414
72,00 kr
Kom, låt oss jubla till herrens ära / kopieringsunderlag
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77897
115,00 kr
Liten blomma och tysta fjäll (Laudamus)
Sättning: SAB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Artikelnummer: 60078
12,50 kr
Liv föder liv
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Lundmark Arne
Artikelnummer: 201222G
16,00 kr
Liv och fred
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Artikelnummer: 52676498
129,00 kr
Liv och fred - studieplan
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Collmar Lars
Artikelnummer: 38177
35,00 kr
Lyft det högt detta barn
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Lundmark Arne
Artikelnummer: 201222I
16,00 kr
Lyft det högt, detta barn
Sättning: SB, Flöjt/Piano
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Sondell Thomas
Artikelnummer: 90567
16,00 kr
Min tillflykt
Kompositör: Harling Per
Arrangör: Rips Piret
Artikelnummer: 822602
13,00 kr
Nu är Guds tid
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Kalendarium: Nyårsdagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 901198
16,00 kr
Som torra ödemarken
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Lundmark Arne
Artikelnummer: 60132
14,50 kr
Så länge solen
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Artikelnummer: 90510
16,00 kr
Så välj då livet
Sättning: SATB
Arrangör: Harling Per
Artikelnummer: 52676382
106,00 kr
Träd in i dansen - församlingsagenda
Sättning: Församling
Textförfattare: Harling Per
Artikelnummer: GE7110X
44,00 kr
Träd in i dansen - partitur
Sättning: SATB
Textförfattare: Harling Per
Artikelnummer: GE7110P
189,00 kr
Träd in i dansen - Stämsats
Kalendarium: I allmänhet
Artikelnummer: SKG7110S
1003,00 kr
Tänd ett ljus
Sättning: SATB, barnkör/solist, orgel, piano, kompinstrument
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Nyberg Hans
Kalendarium: Advent
Artikelnummer: TP410
19,30 kr
Tänd ett ljus
Sättning: SAB, Barnkör, Flöjt
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Harling Per
Arrangör: Lundmark Arne
Artikelnummer: 60113
14,50 kr
Vi reser ett tecken
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Jonson Jonas
Arrangör: Nyberg Anders
Artikelnummer: U9110
14,00 kr
Förbarma dig, Gud i din nåd-kopieringsunderlag
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77903
129,00 kr
Modersvingen
Sättning: SATB, SAB
Kompositör: Harling Per
Textförfattare: Sandell Lina
Arrangör: Rips Piret
Kalendarium: Pingstdagen
Artikelnummer: 838346
81,01 kr
Ärans konung / kopieringsunderlag
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77901
129,00 kr
Evigt varar din nåd / kopieringsunderlag
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77906
129,00 kr
Himlafest
Sättning: Barnmusikal
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 91558
77,00 kr
Kvällspsalm
Sättning: SATB
Kompositör: Harling Per
Arrangör: Andersson Stig
Artikelnummer: 822565
15,00 kr
Rannsaka mig Gud / kopieringsunderlag
Kompositör: Harling Per
Artikelnummer: 77910
129,00 kr
Sida 1 av 2
54 Artiklar (1 - 50)
Artiklar per sida: