Sida 1 av 1
4 Artiklar (1 - 4)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Din fred skal aldrig vige
Sättning: SATB, orgel
Kompositör: Mørk Karlsen Kjell
Textförfattare: Ellingsen Svein
Arrangör: Mæland Ivar
Artikelnummer: C2963
41,00 kr
Du som låg i natti seine
Sättning: Altblockflöjt, cembalo
Kompositör: Mørk Karlsen Kjell
Artikelnummer: C3529
165,00 kr
Fem julesanger
Sättning: SSA
Kompositör: Mørk Karlsen Kjell
Kalendarium: Jul
Artikelnummer: C0095
44,84 kr
Lova Herren!/Saliga är de som hör Guds ord
Sättning: SA
Kompositör: Mørk Karlsen Kjell
Textförfattare: Psalt. 117
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Nyårsdagen, Trettondedag Jul-Epifania, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Palmsöndagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Midsommardagen, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen
Artikelnummer: 901128
22,00 kr
Sida 1 av 1
4 Artiklar (1 - 4)
Artiklar per sida: