Sida 1 av 1
16 Artiklar (1 - 16)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Den andliga enheten/Lär mig att bedja av hjärtat
Sättning: SATB
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: Söndagen e Nyår, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 901095
22,00 kr
Den nya sången
Sättning: Manskör
Kompositör: Södersten Gunno
Artikelnummer: MSMS76
14,50 kr
Allt vad ande har love Herren
Sättning: SATB
Kompositör: Södersten Gunno
Textförfattare: Brorson H.A.
Artikelnummer: SMS685
14,50 kr
Det är gott att tacka Herren/Mitt hjärta är redo, Gud
Sättning: SAB
Kalendarium: Tredje söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Sexagesima, Påskdagen, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Apostladagen, Kristi Förklarings dag, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Midsommardagen, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen
Artikelnummer: 901181
22,00 kr
Ditt ord är mina fötters lykta
Sättning: SATB
Kompositör: Södersten Gunno
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Annandag Påsk, Femte söndagen i påsktiden, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Apostladagen, Kristi Förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen
Artikelnummer: 901012
16,00 kr
Du som av kärlek varm / När mörker över djupet var
Sättning: Orgel
Kompositör: Södersten Gunno
Artikelnummer: 77813
36,00 kr
Kör ur Missionsoratorium (Gud vill att alla människor)
Sättning: SATB, orgel, piano
Kompositör: Södersten Gunno
Artikelnummer: SMS647
20,00 kr
KÖR ur Missionsoratorium/Det finns en väg
Sättning: SATB
Kompositör: Södersten Gunno
Textförfattare: Grundtvig N.S., Mannström O
Artikelnummer: SMS572-573
14,50 kr
Såsom Hjorten trängtar
Sättning: SATB, Orgel
Kompositör: Södersten Gunno
Kalendarium: Söndagen e Nyår, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Fjärde söndagen i fastan, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901142
22,00 kr
Psalm 150
Sättning: Blandad kör, solo, Barnkör
Kompositör: Södersten Gunno
Artikelnummer: 70628
42,00 kr
Tillkomme ditt rike
Sättning: SATB, orgel
Kompositör: Södersten Gunno
Artikelnummer: SMS571
14,50 kr
Tillkomme, Gud, ditt rike/När mörker över djupet var
Sättning: SATB
Textförfattare: Tirén Karl, Hartmann Olov
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Andra söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Annandag Påsk, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Midsommardagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901191
16,00 kr
Davids 46:e psalm/Julnatt
Sättning: SATB
Kalendarium: Julnatten
Artikelnummer: MSMS5-6
14,00 kr
Davids 46:te Psalm/Julnatt
Sättning: SATB
Textförfattare: Vandring Sven
Kalendarium: Julnatten
Artikelnummer: SMS5-6
16,00 kr
Kristus, Konung utan like/Hav din lust i Herren
Sättning: TTBB
Kalendarium: Kristi Himmelsfärds dag
Artikelnummer: MSMS91-92
12,50 kr
Kärlekens lov
Sättning: SSAATTBB,A cappella
Kompositör: Södersten Gunno
Textförfattare: Setterlind Bo
Artikelnummer: GE7396
48,00 kr
Sida 1 av 1
16 Artiklar (1 - 16)
Artiklar per sida: