Sida 1 av 1
9 Artiklar (1 - 9)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Pris vare Gud
Sättning: SATB, Orgel: Flöjt, Trumpet, Pukor
Textförfattare: Anér Kerstin
Arrangör: Berg Bengt
Artikelnummer: 90803
36,00 kr
3 kyrkovisor
Sättning: Sång, Piano
Kompositör: Strandsjö Göte
Textförfattare: Anér Kerstin
Artikelnummer: P07933
29,50 kr
Du är
Sättning: SATB
Kompositör: Lundberg Staffan
Kalendarium: I allmänhet, Trettondedag Jul-Epifania, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Tacksägelsedagen
Artikelnummer: GE10831
23,00 kr
Du är större än mitt hjärta
Sättning: SATB, Solo, Instrument
Kompositör: Sköld Bengt-Göran
Textförfattare: Anér Kerstin
Artikelnummer: N2531
60,00 kr
Du är större än mitt hjärta
Sättning: SAB, Piano
Textförfattare: Anér Kerstin
Kalendarium: sånger under dagens tider kväll, Bönsöndagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen
Artikelnummer: 200313
36,00 kr
Du är större än mitt hjärta
Sättning: SATB
Textförfattare: Anér Kerstin
Artikelnummer: 201502
14,00 kr
Du är större än mitt hjärta
Sättning: SSAA
Textförfattare: Anér Kerstin
Kalendarium: Tredje söndagen efter trettondedagen, Tacksägelsedagen, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 201820
14,00 kr
Du är större än mitt hjärta
Sättning: SATB, SAB
Kompositör: Edman Maria
Textförfattare: Anér Kerstin
Artikelnummer: 77857
35,00 kr
En såningsman/Jublande lyfter vi här våra händer/Någon du känner
Sättning: SATB
Kompositör: Robertson Karl-Olof
Kalendarium: Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Sexagesima, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Annandag Påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen
Artikelnummer: 901160
22,00 kr
Sida 1 av 1
9 Artiklar (1 - 9)
Artiklar per sida: