Sämtliche Orgelwerke

1815000
 
3400,00 kr
Sättning Orgel
Kompositör Vierne Louis

Övrig information
Det har nu gått 70 år sedan den sista franska senromantiske kompositören, Louis Vierne dog. Carus verlag har gett ut en kritisk utgåva av hans orgelmusik.
Målet är att skapa en så autentisk utgåva som möjligt. I denna utgåva har uppenbara korrekturfel från första utgåvan rättats, tveksamma ställen har kommenterats och det finns alternativlösningar. Till underlag för denna utgåva ligger förstautgåvorna, kvarlämnade manuskript liksom korrekturlistor från kollegor och elever. Även nutida interpreter har bidragit till utgåvan.

Innehåll:

Symphonie Nr. 1 in d 1

Symphonie Nr. 2 in e 1

Symphonie Nr. 3 in fis 1 , 1

Symphonie Nr. 4 in g 1

Symphonie Nr. 5 in a 1 , 1

Symphonie Nr. 6 in h 1

Première Suite 1 , 1

Deuxième Suite 1 , 1

Troisième Suite 1 , 2

Pièces en style libre I 1

Pièces en style libre II 1

Verset fugué 1

Quatrième Suite