Kör i folkton 1 - ersatt av artikel: 201903

52601518
 
108,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SAB
Arrangör Öhrwall Anders

Övrig information
Bearbetningar för att tillgodose behov av musik för kör och instrument. Körsatserna är därför genomgående mycket enkelt skrivna för trestämmig kör samt tvärflöjt, piano eller orgel och obligat kontrabas.

Innehåll:
Lover Gud i himmelshöjd
O Gud, all sannings källa
Världens frälsare kom här
Jerusalem, Guds helgons stad
Det finns en väg till himmelen
Jesus är min vän den bäste
Bred dina vida vingar