Musik i kristen tradition

52622216
 
335,00 kr
Kategori Musikhistoria
Textförfattare Wilson-Dickson Andrew

Övrig information
Ett praktverk i fyrfärg som spänner över hela fältet från musiken i gammaltestamentlig tid och urkyrkans musik till dagens kyrkomusik i all dess uttrycksrikedom.