Jubel och sång - från advent till långfredagen

52627861
 
304,00 kr
Kalendarium Advent, Långfredagen

Övrig information
Jubel och sång advent - långfredagen
Svenska kyrkans evangeliebok innehåller en psaltarpsalm för varje söndag. Detta ger oss rika möjligheter att låta den sjungna liturgin blomma också i samband med bibelläsningarna.

Jubel och sång täcker hela kyrkoåret och gör det lätt för församlingar, körer, musiker och präster att stämma upp i psaltarsång. Här finns både gamla och helt nykomponerade melodier, ur ett flertal traditioner.

Jubel och sång - från påsknatten till domsöndagen: 52630068

Innehåll:

Första söndagen i advent

Välsignad den som kommer i Herrens namn 13
Förkunna ett nådens år (Hovland) 14
Ropa ut din glädje, dotter Sion (Gustafsson) 15
Förkunna ett nådens år (Murray) 18
Låt ärans konung, väldig i strid (Gouzes) 19
Jorden är Herrens (Barnby) 21

Andra söndagen i advent

Välsignad den som kommer i Herrens namn 22
Guds rike är nära (Samuelsson) 23
Herren skall skänka välgång (Gouzes) 24

Tredje söndagen i advent

Var du min beskyddare och min borg 25
En röst ropar i mörkret (Janacek) 26
Lita aldrig på mäktiga män (Nixon) 27

Fjärde söndagen i advent

Min själ prisar Herrens storhet 28
Min ande jublar över Gud,
min frälsare (Forrester/Murray) 29
Min ande jublar över Gud, min frälsare
(Petersson) 30
Den ros som doftar salighet
(Gouzes) 32
Nådig och barmhärtig är Herren
(Elvey) 33

Julnatten

Ära i höjden åt Gud! 34
Det folk som vandrar i mörkret (Samuelsson) 35
Jag bär bud om en stor glädje (Gouzes) 36
Mitt hjärta är redo Gud (Guest) 38
Visa din höghet i himlen, o Gud (Harling) 39

Juldagen

Ära i höjden åt Gud 40
Ett barn har fötts, en son är oss given (Lundin) 41
Faderns ord och vishet, vi tillber Dig (Gouzes) 45
Låt berg och höjder bära fredens frukter (Harling) 46

Annandag jul

Var du min beskyddare och min borg 47
Den som mister sitt liv för min skull (Janacek) 48
Jag är med dig alla dagar (Rooke/McCrimmon) 49
I dina händer Herre Gud (Gouzes) 50

Söndagen efter jul

Var du min beskyddare och min borg 52
Den som i mitt namn
tar emot ett sådant barn (Martinsson) 53
Rättvisan är hans bälte (Andersson) 54
Du bevarar dina barn (Gouzes) 56
Såsom ett litet barn (Gouzes) 58

Nyårsdagen

Var du min beskyddare och min borg 59
Du finns ju mitt ibland oss, Herre (Hovland) 60
Jag lyfter mina händer (Hokkanen) 61
Jag ser upp emot bergen (Colldén) 66
Herren bevarar dig (Harling) 67

Söndagen efter nyår

Saliga är de som bor i ditt hus (Ekenberg) 68
Mitt hus skall kallas ett bönens hus (Hovland) 69
Ljuvlig är din boning (Åberg) 70
Ljuvlig är din boning (Parry) 72
Lyckliga de som bor i ditt hus (Harling) 73

Trettondedag jul

Herren kommer i sin härlighet (Åberg) 74
Lovad vare Herren, Israels Gud (Åberg) 75
Dig tillhör makt och härlighet (Gustafsson) 77

Första söndagen efter trettondagen

Herren kommer i sin härlighet (Åberg) 80
Du är min älskade son (Sjöberg) 81
Du är min älskade son (Murray/Humphrey) 82

Andra söndagen efter trettondagen

Herren kommer i sin härlighet (Åberg) 83
Den som vill skall fritt
få dricka av livets vatten (Wentz-Janacek) 84

Tredje söndagen efter trettondagen

Herren kommer i sin härlighet (Åberg) 85
Hos dig är livets källa (Robertson) 86
Det är Kristus som lever i mig (O'Donnel/Bramma) 88
Hos dig är livets källa (Gouzes) 89
Hos dig är livets källa (Harling) 90

Fjärde söndagen efter trettondagen

Herren kommer i all sin härlighet (Åberg) 91
De som litar till Herren (Hovland) 92
Till honom står vårt hopp (Hopson) 93

Femte söndagen efter trettondagen

Herren kommer i all sin härlighet (Åberg) 94
Låt Kristi frid råda i era hjärtan (Hovland) 95
Förtrösta på Gud, gör det goda (Hopson) 96
Ha din glädje i Herren (Harling) 97

Sjätte söndagen efter trettondagen

Herren kommer i all sin härlighet (Åberg) 98
Det är Gud som verkar i er (Steel/Bramma) 99
Jag törstar efter den levande Guden (Gouzes) 100

Septuagesima

Visa mig Herre, din väg (Ekenberg) 101
Du är en nådig och barmhärtig Gud (Janacek) 102
Visa mig vägen Gud (Elliot/Bramma) 104
Som vågens minsta vikt (Lundin) 105
Ack, Herre, jag är din tjänare (Gouzes) 108

Sexagesima

Visa mig Herre, din väg (Ekenberg) 109
Alla dina ord är ande och liv (Ekenberg) 110
Genom Herrens ord
blev himlen till (Humphrey/Forrester) 112
Du uppenbarar dina ord för min själ (Gouzes) 113

Fastlagssöndagen

Visa mig Herre, din väg (Ekenberg) 114
Stark som döden är kärleken (Åberg) 115
Du räddade mig ur dödens djup (Gouzes) 116

Askonsdagen

Var mig nådig, o Gud (Ekenberg) 117
Var mig nådig (Rooke/Harper) 118
Vänd åter till mig (Gouzes) 119

Första söndagen i fastan

Var du min beskyddare och min borg 120
Jesus har prövats på alla sätt (Janacek) 121
Hos dig min Gud är min tillflykt (Bell) 122
Jag skall föra dig ut i öknen (Gouzes) 123
Till dig Herre tar jag min tillflykt (Battishill) 124

Andra söndagen i fastan

Var mig nådig, o Gud (Ekenberg) 125
Nu är den rätta stunden (Åberg) 126
Jag släpper inte dig
förrän du välsignar mig (Gelineau/Foster) 127
Jag väntar på Herren (Harling) 128

Tredje söndagen i fastan

Visa mig, Herre, din väg (Ekenberg) 129
Jag tror, hjälp min otro (Hovland) 130
Lev som ljusets barn (Åberg) 131

Midfastosöndagen

Tacka Herren, ty han är God 132
Jag är livets bröd (Samuelsson) 133
Ge oss, o Herre, livets bröd (Gouzes) 134
Guds bröd är det bröd
som kommer från himlen (Åberg) 135

Femte söndagen i fastan

Se Guds Lamm,
som borttager världens synd (Hovland) 136
Så älskade Gud världen
(Carlshamre) 137
Barmhärtig och nådig är Gud
(Murray) 138
Så älskade Gud världen
(Carlshamre) 139

Palmsöndagen

Välsignad den som kommer i Herrens namn 140
Jesus Kristus var lydig ända till döden (Åberg) 141
Hosianna (Forrester) 142
Herren är Gud (Boström) 143
Detta är dagen (Harling) 144

Skärtorsdagen

Se Guds Lamm,
som borttager världens synd (Hovland) 145
Gör detta till minne av mig (Hovland) 146
Halleluja (Forrester) 147
Kristus vårt påskalamm (Gouzes) 148

Långfredagen

Se Guds Lamm,
som borttager världens synd (Hovland) 149
Föraktad var han (Ekenberg) 151
Min Gud, min Gud,
varför har du övergivìt míg? (Åberg) 152
Fader i dina händer (Foster/Humphrey) 154
Genom dina sår, o Herre (Gouzes) 156

Kyndelmässodagen

Tacka Herren ty han är god 158
Vi vandrar i ljuset (Hovland) 160
Gud är ljus och inget
mörker finns i honom (Åberg) 162
Se ljuset för alla folk (Gouzes) 164
Vi vandrar i ljuset (Carlshamre) 166
Jungfru Marie Bebådelsedag
Min själ prisar Herrens storhet 167
Var hälsad, du högt benådade (Hovland) 168
Min själ prisar Herrens storhet (Gouzes) 170
Se Guds tabernakel (Gouzes) 172
Tacka Herren med en sång (Stanford) 174
Tonsättarregister 175