Jubel och sång - från påsk till domsöndagen

52630068
 
304,00 kr

Övrig information

Jubel och sång påsknatten, domssöndagen
Svenska kyrkans evangeliebok innehåller en psaltarpsalm för varje söndag. Detta ger oss rika möjligheter att låta den sjungna liturgin blomma också i samband med bibelläsningarna.

Jubel och sång täcker hela kyrkoåret och gör det lätt för församlingar, körer, musiker och präster att stämma upp i psaltarsång. Här finns både gamla och helt nykomponerade melodier, ur ett flertal traditioner.

Jubel och sång - advent till långfredag: 52627861

Innehåll:

Påsknatten

Halleluja 13
Kristus har uppväckts från de döda (Carlshamre) 14

Påskdagen

Halleluja 15
Döden är uppslukad och segern är vunnen (Bergerheim) 16
Döden är uppslukad och segern är vunnen (Petersson) 18
Detta är dagen Herren gjort (Gouzes) 20
Annandag påsk
Halleluja 22
Gud har uppväckt Kristus från de döda (Janacek) 23
Du ska visa mig livets väg (Forrester) 24

Andra söndagen i påsktiden

Halleluja 25
Förkunna det för alla folk (Gouzes) 26
Gläd er alltid i Herren (Forrester) 27

Tredje söndagen i påsktiden

Herren är min herde(Ekenberg) 28
Herren är min herde (Palm) 29
Herren är min herde (Martin) 31

Fjärde söndagen i påsktiden

Halleluja 32
Ingen ska ta er glädje ifrån er (Åberg) 33
Sjung till Gud (Bell) 35

Femte söndagen i påsktiden

Halleluja 36
Du är välsignad Jesus Krist (Gouzes) 37

Bönsöndagen

Halleluja 39
Be, så skall ni få (Hovland) 40
Ni som söker Gud (Gouzes) 41
Hur länge skall du glömma (Smith) 42

Kristi himmelfärds dag

Halleluja 43
Herren far upp som en fl amma (Gouzes) 44

Söndag före pingst

Du sänder din ande 46
Sanningens ande (Hedin) 47
Pingstdagen
Du sänder din ande 48
Du sänder din ande (Hovland) 49
Du sänder din ande (Humphrey/Forrester) 50

Annandag pingst

Du sänder din ande 51
De skall vara mitt folk (Carlshamre) 52

Heliga trefaldighets dag

Lova Herren, min själ 53
Saligt är det folk (Lindström) 54
Du har visat mig livets vägar (McCrimmon/Murray) 57
Prisa Herren (Lloyd) 58

Första söndagen efter trefaldighet

Lova Herren, min själ 59
Vi som döpts in i Kristus Jesus (Gouzes) 60

Andra söndagen efter trefaldighet

Lova Herren, min själ 61
Lovsång tillkommer dig (Nyberg) 62
Saliga de som är bjudna (Murray) 63

Tredje söndagen efter trefaldighet

Lova Herren, min själ 64
Av nåd är ni frälsta (Hovland) 65
Jag jublar av fröjd (Gouzes) 66

Fjärde sönadgen efter trefaldighet

Var du min beskyddare 67
Den av er som är fri från synd (Sjöberg) 68
Bara hos Gud fi nner jag ro (Bell) 69

Apostladagen

Tacka Herren ty han är god 70
Vem skall jag sända (Åberg) 71
Gå ut och förkunna Guds rike (Gouzes) 72

Sjätte söndagen efter trefaldighet

Saliga de som bor i ditt hus 74
Ni skall vara heliga (Hedin) 75
Var beredd att bryta upp (Murray/Humphrey) 76

Kristi förklarings dag

Lova Herren min själ 77
Hans ansikte lyste som solen (Hovland) 78
Din arm är full av kraft (Maulkin/Murray) 79


Åttonde söndagen efter trefaldighet

Visa mig Herre, din väg (Ekenberg) 80
Den som tror (Gouzes) 81
Håll fast vid mina ord (Steel/Murray) 82

Nionde söndagen efter trefaldighet

Lova Herren, min själ 83
Tjäna varandra (Hovland) 84
I glans och majestät (Gouzes) 85

Tionde söndagen efter trefaldighet

Lova Herren, min själ 86
Lovad vare Herren (Nyberg) 87

Elfte söndagen efter trefaldighet

Var mig nådig, o Gud (Ekenberg) 88
Bli ordets görare (Janacek) 89

Tolfte söndagen efter trefaldighet

Hos Herren fi nns nåd 90
Skapelsen skall befrias (Sjöberg) 91

Trettonde söndagen efter trefaldighet

Lova Herren, min själ 92
Låt oss älska varandra (Snickars) 93
Jag ger er ett nytt bud (Gouzes) 94

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

Lova Herren, min själ 95
Kom, låt oss jubla till Herrens ära (Samuelsson) 96
Kom låt oss jubla (Goss) 97

Femtonde söndagen efter trefaldighet

Var mig nådig (Ekenberg) 98
Sök först Guds rike (Samuelsson) 99
Salig den som har sett (Gouzes) 100

Sextonde söndagen efter trefaldighet

Tacka Herren ty han är god 101
För mig är livet Kristus (Åberg) 102
O sol som aldrig går ner (Gouzes) 103

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Hos Herren finns nåd 104
Där din skatt är (Snickars) 105
Herre, jag älskar dina bud (Gouzes) 106

Artonde söndagen efter trefaldighet

Visa mig, Herre, din väg (Ekenberg) 107
Den som håller dina ord (Gouzes) 108
Ta emot mina ord (Bell) 109

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Visa mig, Herre, din väg (Ekenberg) 110
Tron är grunden för det vi hoppas på (Hovland) 111
Gud är min klippa (Gelineau) 112

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Lova Herren, min själ 113
Den som gör Guds vilja (Hovland) 114

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Visa mig, Herre, din väg (Ekenberg) 115
Han skall en dag (Janacek) 116

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Hos Herren finns nåd 117
Människosonen har burit all vår svaghet (Gouzes) 118
Kom, låt oss vandra (McCrimmon/Murray) 119

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet

Hos Herren finns nåd 120
Du är helig (Gouzes) 121

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet

Hos Herren finns nåd 122
Jag är Alfa och Omega (Gouzes) 123

Söndagen före domsöndagen

Hos Herren finns nåd 124
Du rannsakar mig (Forrester) 126
Herre, du rannsakar mig (Turle) 128
Rannsaka mig, Gud (Harling/Lundmark) 130

Domssöndagen

Var mig nådig 131
Nya himlar och en ny jord (Hovland) 132
Herren är klädd i glans (Gouzes) 133

Midsommardagen

Lova Herren, min själ 134
Lova Herren (Boström) 135
Lova Herren, min själ (Russel) 136

Den helige Johannes döparens dag

Lova Herren. min själ 137
Kom och se vad Gud har gjort (Hovland) 138
Himlarna må glädja sig (Gouzes) 140

Den helige Mikaels dag

Lova Herren, min själ 142
Herren ger sina änglar befallning (Gouzes) 143

Tacksägelsedagen

Tacka Herren ty han är god 144
Sjung Guds lov (Samuelsson) 145
Sjung hela jorden (Gouzes) 146

Alla helgons dag

Saliga de som bor i ditt hus 147
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud (Petersson) 148
De behöver inte längre ljus (Gouzes) 149
När Herren vände Sions öde (Garrett) 150

Söndagen efter alla helgons dag

Hos Herren finns nåd 151
Det som blir sått förgängligt (Carlshamre) 152
Min kropp skall få vila (Gouzes) 154