Gud är nära

52633137
 
102,00 kr
Kompositör Pontvik Yamandú

Övrig information
Mässan Gud är nära uppmuntrar till det nära mötet: det kulturella, det musikaliska, det andliga. I den här mässan låter Yamandú Pontvik sina två kulturer mötas, den svenska och den latinamerikanska. I båda kulturerna finns rytm, glädje och melankoli. Här får kör, musiker och församling möjlighet att samlas i sång och ana att Gud är nära.

Mässan är skriven för kör, församling och en ensemble med olika instrument. Även en liten ensemble kan använda materialet.

Innehåll:
Gud mitt ibland oss – Introitus
Krama mig Gud – Kyrie
Gloria
Jag tror på dig Gud som är nära – Credo
Sursum corda
Prefation
Helig – Sanctus
O Guds Lamm – Agnus Dei
Vi firar tillsammans – Sång under nattvarden
Välsignelse
Gud är nära – Sändning

Finns även på CD-skiva.