Vi är framtiden
Artikelnummer: 9624
 
36,00 kr
Sättning: Diskantkör
Textförfattare: Bäckström Birgitta

Övrig information:
Sex körvisor för barn i skola och kyrka

Innehåll:
Vi behöver varandra
En vänlig hand
Vi är framtiden
Vårt hemliga tecken
Det är inget kul
Det susar en vind