Svensk Mässa nr 1 CD

IMCD098
 
189,00 kr
Sättning CD
Kompositör Andrée Elfrida

Övrig information
Skivan innehåller musik av:
Herman Asplöf - Toccata (orgel) och Jag lyfter mina ögon upp till bergen (Domkyrkokören)
Maria Löfberg - Halleluja, Sjung till Herrens ära och Ljuvlig är din boning (Gustavikören & Rose-Marie Svensson, orgel)
Gösta Lundborg - Det vackraste och Junfru Maria till Betlehem gick (Domkyrkokören)
Bengt Nilsson - ur Credo, sats 3 (Den Helige Ande) och Tre Psaltarpsalmer (orgel)