Ved Orglet vol. 6

NMO6371
 
152,00 kr
Sättning Orgel
Kompositör Koppang O

Övrig information
1. Slutningskor av "Mattæuspassionen" (J. S. Bach)
2. Postludium (C. F. Becker)
3. Præludium (A. Bell)
4. Largo (A. Bell)
5. Largo (L. v. Beethoven)
6. Andante molto sostenuto (L. v. Beethoven)
7. Lovsang (L. v. Beethoven)
8. Præludium (M. Brosig)
9. Postludium (M. G. Fischer)
10. Adagio (Ch. Gounod)
11. Det förste möte (Edv. Grieg)
12. Kleine fuga (G. Fr. Händel)
13. Kor av "Skabelsen" (Joseph Haydn)
14. Koralpræludium (L. Heinze)
15. Andante (A. Hesse)
16. Præludium (C. A. Kern)
17. Postludium (C. A. Kern)
18. Præludium (C. A. Kern)
19. Prælusium (C. A. Kern)
20. Præludium (Theod. Krauss)
21. Andante (F. Mendelssohn)
22. Lied ohne Worte (F. Mendelssohn)
23. Præludium (Chr. H. Rinck)
24. Bön (Chr. H. Rinck)
25. Postludium (Chr. H. Rinck)
26. Postludium (Chr. H. Rinck)
27. Englenes sang av Goethes Faust (Fr. Schubert)
28. Wiegenliedchen (R. Schumann)
29. Larghetto (I. G. A. Schwartz)
30. Fuga (G. A. Sorge)
31. Præludium. Apostlene sad i Jerusalem (O. Koppang)