Gud är nära

201941
 
98,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB och instrument
Kompositör Pontvik Yamandú

Övrig information
Mässan Gud är nära uppmuntrar till det nära mötet: det kulturella, det musikaliska, det andliga. I den här mässan låter Yamandú Pontvik sina två kulturer mötas, den svenska och den latinamerikanska. I båda kulturerna finns rytm, glädje och melankoli. Här får kör, musiker och församling möjlighet att samlas i sång och ana att Gud är nära.

Mässan är skriven för kör, församling och en ensemble med olika instrument. Även en liten ensemble kan använda materialet.

Gud är nära är tidigare utgiven på Verbum Förlag. Denna utgåva överensstämmer med den tidigare utgåvan förutom att sidnumrering har justerats.

Innehåll:
Gud mitt ibland oss - Introitus
Krama mig Gud – Kyrie
Gloria
Jag tror på dig Gud som är nära – Credo
Sursum corda
Prefation
Helig – Sanctus
O Guds Lamm – Agnus Dei
Vi firar tillsammans – Sång under nattvarden
Välsignelse
Gud är nära – Sändning

Finns även på CD.