Tillsammans med Gud

52613062
 
46,00 kr
Kategori Andakt
Sättning Bok

Övrig information
Denna bok innehåller

¤ Morgon- och aftonbön

¤ Gudstjänstens ordning sid 1-7

¤ Lektionsandakter sid 8-15

¤ Gudstjänstblad - frågor som handlar om gudstjänsten sid 16-30, fr4ågor om gudstjänst med nattvard sid 31-37, extra anteckningsblad om
kyrkogång sid 38-39

¤ Anteckningsblad sid 40