Säkerhetshandbok för kyrkan

52630498
 
220,00 kr
Kategori Kyrka
Sättning Bok

Övrig information
Säkerhetshandbok för kyrkan visar hur varje församling kan vidta verkningsfulla åtgärder för att skydda sin kyrka från skadegörelse, stöld, brand och andra problem. Här Finns också checklistor som kan användas för snabba, återkommande kontroller men också som stomme för en mer djupgående genomgång av varje enskilt säkerhetsområde.

Boken riktar sig till fastighetsansvariga, vaktmästare och andra som arbetar med säkerhetsfrågor i församlingen.