Så som på jorden

52630587
 
112,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Bell John L.
Arrangör Bell John L.

Övrig information
De flesta av sångerna i denna bok är tänkta att sjungas flerstämmigt utan ackompanjemang av ackordinstrument. På önskemål från dem som använt den tidigare utgivna "Himlen och jorden sjuder" har vi i denna utgåva valt att lägga till en ackordssättning som följer körsatsen.

Innehåll:

Agnus Dei (O Guds lamm
Agnus Dei (Gud är nära)
Alla länder lovar Gud
Amen
Amen, halleluja
Chayawen tako ay enkanta = Kom med och lovsjung
Chitras sång (Låt riket komma)
Dansa, sjung
Deo gratias (Gud vi tackar dig)
Deus de Deo = Gud av Guds ursprung
Dona nobis pacem = Ge oss fred
Du är här, du är vår vän
Finaste vete ger jag er
Flöda fram min ande
Forma mitt hjärta
Gemon alla år
Gloria = Gud är vår sång
Gud har utvalt mig
Gud kommer nära
Halleluja
Hör Guds hjärtas röst
Hör Guds ord
I det mörka
I jubel och skratt
Inget i djup eller höjd forts.
Jag längtar till min Gud
Jag vill alltid prisa Gud
Jesus Kristus, mänskoson
Jeus vår broder
Kom till oss
Kroppen, en enda
Kyrie
Kyrie (Gud förbarma dig)
Kyrie (Jesus, möt mig med kärlek)
Kyrie (Kom vår vän, befria oss)
Kyrie (Here förbarma dig)
Lovsjung vår Gud
Lovsjung vår Gud (Sjung min själ)
Låt din vilja ske
Låt vår sång och vår bön)
Magnificat (Min själ prisar Gud)
Min Gud är mitt ljus
Miserere nobis (Kom och gör oss fria)
Mitt ibland oss = Tú estas presente
Moderlig Gud
Möt förtvivlan med hopp
Nu när kväll är här
Nu vid dagens slut
O kom, Immanuel (Immanuel, o Gud med oss)
Sanctus (Helig)
Vakna och se
Var lugn och trygg
Vi går med fred
Vi kan lita på vår Gud
Vi vet, Gud är god
Vi vill vandra med Gud
Våga din väntan