Spelsatser för Blåsare - partitur

52676374
 
1200,00 kr

Övrig information
Dessa spelsatser för blåsare till den svenska koralboken 1-325 är främst tänkta att användas som ackompanjemang till församlingssång. Naturligtvis kan satserna också användas som rent instrumentala spelstycken i form av preludium eller postludium t ex.
Det är en allmän erfarenhet och uppfattning, att just koral- och hymnmelodier är utmärkt material för ensembleutveckling tex i fråga om uppvärmning, precision, intonation och klangbalans. Arrangemangen bygger konsekvent på den harmonisering som finns i koralboken, vars fyra stämmor, utom i några få undantag, finns som stomme i instrumentationen. I stort är tonarterna identiska med koralbokens, men i en del fall har en närliggande tonart valts. Vid samspel med orgel i dessa fall, transponeras orgelstämman sålunda av organisten. Ad lib-stämmorna bör endast användas då den fyrstämmiga satsen är helt representerad i ensemblen i övrigt eller hos orgeln.