Praktisk harmonilära och ackordspel

9197113387
 
320,00 kr
Kompositör Ingelf Sten

Övrig information
Praktisk Harmonilära och Ackordspel behandlar harmoniken i visor samt ackorduppbyggnad, harmonisering, stämföring, funktionsanalys, ackordanalys m.m. Materialet är uppdelat i en faktadel och en övningsdel, 177 respektive 67 sidor.